รู้จักเรา

    คุณจเร อนุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ  “บริษัทปูนปั้นนครชัยศรีแอนด์จีอาร์ซี จำกัด” และ ประธานกรรมการบริหาร ผู้ริเริ่มก่อตั้ง “บริษัท ปูนปั้นภูเก็ตแอนด์จีอาร์ซี จำกัด”  ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี จาก บริษัทปูนปั้นขนาดเล็กจนก่อตั้งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท ปูนปั้นนครชัยศรี จำกัด” ด้วยระยะเวลาเพียง 2 ปี จากพนักงานไม่กี่คน อัตราพนักงานได้เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า ความรุกหน้าและการเพิ่มศักยภาพ ของเราไม่หยุดนิ่งเพียงเท่านี้ แต่ยังคงมีการพัฒนาผลงานและรักษามาตรฐาน จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เรียกว่า บัวซีเมนต์เสริมใยแก้ว (GRC)” และได้ เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ปูนปั้นนครชัยศรีแอนด์จีอาร์ซี จำกัด” เพื่อดำเนินกิจการด้าน“บัวปูนปั้น”,“บัวซีเมนต์”,“บัวโรมัน”และบัวซีเมนต์เสริมใยแก้ว (GRC) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หลังจากนั้นไม่นาน คุณจเร อนุรักษ์ ได้มีแนวคิดเพื่อต้องการสร้างและขยายฐานของธุรกิจ ไม่เพียงแต่จะเป็นการพัฒนาสินค้าเดิม แต่ยังคงมีการพัฒนาและรักษามาตรฐาน รวมไปถึงรักษาจุดแข็งของธุรกิจ และเป็นโอกาสในการเพิ่มลูกค้าใหม่ การขยายสาขาใหม่ก็ต้องขยับไปสู่ทำเลใหม่ คนที่เป็นลูกค้าจะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ๆมากขึ้น ดังนั้นการขยายสาขา จึงเป็นมากกว่าการเติบโตแต่มันคือการรุกเข้าหาลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจของการอยู่รอดที่จะรอลูกค้ามาหาเราอย่างเดียวไม่ได้ จนปัจจุบัน ได้มีการก่อตั้ง เป็น “บริษัท ปูนปั้นภูเก็ตแอนด์จีอาร์ซี จำกัด” เพื่อเป็นการขยายกิจการด้าน “บัวปูนปั้น” และ “บัวซีเมนต์เสริมใยแก้ว” (GRC) อีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่แยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี เส้นทางไปป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นั้นเอง

ปัจจุบัน จึงมีบริษัท ทั้งหมด 2 สาขา ภายใต้ การบริหาร การบริการ และมาตรฐานการผลิตเดียวกัน เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั้ง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และ ภาคใต้

 

 

มารู้จัก ซีเมนต์เสริมใยแก้ว(GRC)

ปูนซีเมนต์

ใยแก้ว

    ทรายซิลิกา

         น้ำ,เคมีภัณฑ์

         บัวซีเมนต์เสริมใยแก้ว (GRC) หรือ บัวคอนกรีตเสริมใยแก้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาปูนซีเมนต์ ทราย น้ำและ เส้นใยแก้วพิเศษ มาผสมรวมกันด้วยกรรมวิธีทันสมัย ทำให้สามารถสร้างชิ้นงานทางสถาปัตยกรรม ได้หลากหลาย มากมายตามที่ผู้ออกแบบต้องการ เช่น งานบัวขอบอาคาร บัวขอบหน้าต่าง บัวรางน้ำ บัวโรมันหัวเสาหลุยส์ งานสไตล์หลุยส์ งานโรมัน บัวซีเมนต์เสริมใยแก้ว (GRC) หรือ บัวคอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC) เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ การก่อสร้างยุคใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการ มีการผลิตและเทคนิคของชิ้นงานในแต่ละส่วน แต่ละลักษณะงาน จึงทำให้เหมาะกับงานทุกแขนง ตั้งแต่ ฐานราก การเทพื้น งานหลังคา ซ่อมแซม ตกแต่ง ประตูหน้าต่าง และงานสวยงามทุกประเภท

 

ทำไมลูกค้าต้องเลือกซื้อสินค้าเรา

คุณภาพ

ผู้ผลิต

ประสบการณ์

การจัดส่ง

1.  การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ

     เนื่องจากปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์บัวซีเมนต์เสริมใยแก้ว (GRC) หรือบัวคอนกรีตเสริมใยแก้ว มีความเหมาะสมกับงานหลายแขนงทางสถาปัตยกรรม จึงทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดมากขึ้น  ราคาย่อมเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า เป็นสาเหตุให้เกิดการเลือกใช้เส้นใยแก้วที่ผิดประเภท หรือ ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งมีราคาต่ำเกินจริงเพื่อลดต้นทุน เกิดสินค้าลอกเลียนแบบเป็นจำนวนมาก

     ด้วยนโยบายของบริษัท เราจึงเลือกใช้เส้นใยแก้วที่ได้มาตรฐาน คือ เส้นใยแก้วที่มีความทนทานต่อด่าง และต้องมีปริมาณ Zro2 ขั้นต่ำ ไม่น้อยไปกว่า 16% ของน้ำหนัก เส้นใยแก้วที่ได้การยอมรับในระดับสากล มีความเหมาะสม คือ cem-fil และ neg arg fibre หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่า เท่านั้น

ข้อดีของซีเมนต์เสริมใยแก้ว (GRC)

  สะดวกในการติดตั้งและขนส่ง

แข็งแรงกว่างานปูนปั้นเสริมเหล็ก

น้ำหนักเบากว่างานปูนปั้นเสริมเหล็ก

1. สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ ตามความต้องการ ในการ Design ของสถาปนิก

2. มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับคอนกรีตทั่วไป

3. ติดตั้งง่ายเหมาะสมกับทุกสภาพอากาศ และไม่ทำให้เกิดมลพิษ ไม่ติดไฟ ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน

4. ทาสีเคลือบทับได้เหมือนงานคอนกรีตทั่วไป

5. สามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพเหมือนกันเป็นMass Productionได้

6. มีอัตราการยืดหดตัวน้อยมาก เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง

7. ไม่เกิดการผุกร่อนอันเนื่องจากเชื้อราสามารถใช้ร่วมกับวัสดุอื่น ได้โดยไม่เกิดปัญหา

8. ง่ายในการติดตั้งโดยใช้เครื่องมือช่างธรรมดาทั่วไป

9. สามารถทำพื้นผิว(Texture) ได้มากหลากหลายแบบ

กิจกรรม

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวันและผู้ประกอบการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าเยี่ยมชม โรงงานและวิธีการผลิตปูนซีเมนต์เสริมใยแก้ว (GRC)

สำนักสถาปัตกรรม กรมศิลปากร และทีมงานวิศวกรและสถาปนิกเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เรียนรู้การผลิต ซีเมนต์เสริมใยแก้ว และงานปูนปั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดย คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์

บริษัท SCG เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

การทดสอบเส้นใยแก้วด้วยความร้อน

ARG Fiber & E-glass Fiber

ซีเมนต์เสริมใยแก้ว (GRC) หรือคอนกรีตเสริมใยแก้ว มีความแข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่ายเหมาะกับงานกลางแจ้ง ไม่เปราะ และไม่แตกหักง่าย ไม่เกิดการหดตัวเมื่ออุณหภูมิมีการ เปลี่ยนแปลง ไม่ผุพังหรือเกิดเชื้อรา และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ถึง 30 ปี ทนต่ออุณหภูมิที่สูง ยกตัวอย่างเช่นงานประเภท งานบัวขอบอาคาร บัวขอบหน้าต่าง บัวรางน้ำ บัวโรมันหัวเสาหลุยส์ งานสไตล์หลุยส์ งานโรมัน บัวซีเมนต์เสริมใยแก้ว (GRC) หรือ บัวคอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC) และมีการทดสอบเส้นใยทั้ง 2 ตัวอย่าง ที่ความร้อน 80°C เป็นระยะเวลา 200 ชม. จากภาพเส้นใย ARG Fiber เกิดความเสียหายน้อยกว่าเส้นใย E-glass Fiber GRC มีความแข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่ายเหมาะกับงานกลางแจ้ง ไม่เปราะ และไม่แตกหักง่าย ไม่เกิดการหดตัวเมื่ออุณหภูมิมีการ เปลี่ยนแปลง ไม่ผุพังหรือเกิดเชื้อรา และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ถึง 30 ปี ทนต่ออุณหภูมิที่สูง มีการทดสอบเส้นใยทั้ง 2 ตัวอย่าง ที่ความร้อน 80°C เป็นระยะเวลา 200 ชม. จากภาพเส้นใย ARG Fiber เกิดความเสียหายน้อยกว่าเส้นใย E-glass Fiber (ไฟเบอร์กลาส) ซึ่งจะเห็นได้ว่าไฟเบอร์กลาสเวลาที่อยู่กลางแจ้ง เป็นระยะเวลานานๆจะทำให้เกิดการเปราะ แตกหัก ชิ้นงานมีการ หลุดร่อน ติดไฟง่าย และมีอายุการใช้งานระยะสั้นเพียง2-3ปี (ไฟเบอร์กลาส) ซึ่งจะเห็นได้ว่าไฟเบอร์กลาสเวลาที่อยู่กลางแจ้ง เป็นระยะเวลานานๆจะทำให้เกิดการเปราะ แตกหัก ชิ้นงานมีการ หลุดร่อน ติดไฟง่าย และมีอายุการใช้งานระยะสั้นเพียง2-3ปี

2.  ผู้ผลิต

เราคือโรงงานผลิตตัวจริง ที่มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ครบครัน สามารถรับผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่และได้มาตรฐาน ลดรอยต่อ

3.  ผู้มีประสบการณ์

เรามีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี จากรุ่นสู่รุ่น มีพนักงานหลากหลายแผนก เพื่อการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

แผนกออกแบบ

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้านการออกแบบและถอดแบบได้อย่างแม่นยำ

แผนกขาย

เพื่อเสนองานขาย คอยประสานงานเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าและองค์กร และตอบสนองความต้องการของลุกค้าให้ได้มากที่สุด

แผนกผลิต

เพื่อวางแผนและจัดการงานผลิตของลูกค้า ให้เป็นไปตามแผนได้อย่างแม่นยำ

แผนกช่าง

เพื่อคอยให้คำปรึกษาด้านเทคนิค แนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงจุดด้วยความประสบการณ์และความชำนาญการ เช่น การออกแบบแม่พิมพ์ให้ง่ายต่อการติดตั้ง และเทคนิคการติดตั้งที่ง่ายและประหยัดงบประมาณลูกค้า

4.มีบริการขนส่งและการติดตั้ง

ผลิตภัณฑ์

บัวขอบอาคาร

งานตกแต่งผนัง

งานตกแต่งผนัง

งานตกแต่งผนัง

บัวหุ้มเสา

งานตกแต่งผนัง

บัวโรมัน

หัวเสาโรมัน

หัวเสาโรมัน

คันทวย

ตัวอย่างแคตตาล็อก

ผลงานบัวซีเมนต์เสริมใยแก้ว(GRC)

ชื่อโครงการ : งานติดตั้งฐานผนังซีเมนต์เสริมใยแก้ว(GRC) หุ้มองค์เจดีย์

สถานที่ : วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) จ.ภูเก็ต

ร่วมงาน : บริษัท วสี จำกัด

ชื่อโครงการ : เจดีย์เข็มทิศซีเมนต์เสริมใยแก้ว (GRC)

สถานที่ : จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อโครงการ : โครงการงานก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดภูเก็ตโดมมัสยิด

สถานที่ : จ.ภูเก็ต

ชื่อโครงการ : ศาลพระพรหม

สถานที่ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ร่วมงาน: บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ชื่อโครงการ : งานติดตั้งเสาโรมัน Reignwood Park

สถานที่ : เขตลำไทร ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ร่วมงาน : บริษัท กลอรี่ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ชื่อโครงการ : อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ณ พุทธมณฑล
สถานที่ : ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ชื่อโครงการ : วิหารพระป่าเลไลย์
สถานที่ : พุทธมณฑลสาย3,จ.กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ : งานแผงกั้น GRC 185 units

สถานที่ : โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท จ.ภูเก็ต

ร่วมกับ : บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด

ชื่อโครงการ : งานเสาไฟฟ้าประติมากรรมเรือหงส์

สถานที่ : อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ร่วมงาน : เทศบาลปง

ชื่อโครงการ : ฐานที่ตั้งอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร

สถานที่ : กรมกิจการพลเรือนทหารเรือจ.กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ : อาคารศูนย์ตรวจการณ์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

สถานที่ : กรมเจ้าท่า จ.กรุงเทพมหานคร

ร่วมงาน : บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด

ชื่อโครงการ : งานอาคาร เพนส์เฮาส์ Reignwood Park

สถานที่ : เขตลำไทร ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ร่วมงาน : บริษัท กลอรี่ คอนสตรั๊กชั่น

ชื่อโครงการ : อาคารภายในวชิราวุธวิทยาลัย

สถานที่ : โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

ร่วมงาน : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด

ชื่อโครงการ : ศาลาพระพุทธชินราช

สถานที่ : วัดป่ามหาวีรวงศ์ ต.แก่งคอย จ.สระบุรี

ชื่อโครงการ : งาน cornice ตกแต่งคอนโด (สัญญาที่ 1)

สถานที่ :  Phyll Condo จ.ภูเก็ต

ร่วมกับ : บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด(มหาชน)

ชื่อโครงการ :สร้างมหาเจดีย์กับองค์หลวงปู่เมือง พลวุฑฺโฒ

สถานที่ : วัดป่ามัชฌิมวาส จ.กาฬสินธุ์

ชื่อโครงการ : ฐานรูปปั้นหลวงปู่ทวด

สถานที่ : วัดแหลมแค จ.ชลบุรี

ชื่อโครงการ : Grand Florida Pattaya

สถานที่ : แกรนด์ ฟลอริด้า บีชฟร้อนท์ คอนโด รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี

ร่วมงาน : บริษัท ฤทธา จำกัด

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างสถานพักฟื้นและพักผ่อน

สถานที่ : มทบ.37 จังหวัดเชียงราย

ร่วมงาน : บริษัท ฟอร์คอน จำกัด

ชื่อโครงการ : สยามเมืองบางกอก  Siam Park City

สถานที่ : สยามอะเมซิ่งพาร์ค จ.กรุงเทพมหานคร

ร่วมงาน : บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด

ชื่อโครงการ : โดมเทวลัย

สถานที่ : ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ผลงานบัวปูนปั้น

ชื่อโครงการ : งานตกแต่ง บัว Stucco พร้อมติดตั้ง

สถานที่ : โกดังขนมปัง ฟาร์มเฮ้าท์  จ.ภูเก็ต

ร่วมงาน : บริษัท ช เจริญพานิชวิศวกรรม จำกัด

ชื่อโครงการ : งาน stucco ตกแต่งหน้ากากครอบอาคาร

สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต

ร่วมงาน : บริษัท สหโยธาสถาปัตย์ จำกัด

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารจำหน่ายบัตรและของที่ระลึกพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

สถานที่ :

ร่วมงาน : บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ : 

สถานที่ : อาคารเรียนอนุบาลเด่นหล้า

ร่วมงาน : บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด

ชื่อโครงการ :โครงการติดตั้งบัวปูน ตกแต่งร้านอาหาร

สถานที่ : โอ บอง แปง จ.ภูเก็ต

ร่วมงาน : บริษัท ปั้น แต่ง สตูดิโอ จำกัด

ชื่อโครงการ : ESPAÑA CONDO RESORT PATTAYA

สถานที่ : พัทยา จ.ชลบุรี

ร่วมงาน : บริษัท บลูสกายอาเขต จำกัด

ชื่อโครงการ : โครงการเวนิส ดิ ไอริสวัชรพล (Venice Di Iris Watcharapon)

สถานที่ : เวนิส ดิ ไอริส จ.กรุงเทพมหานคร

ร่วมงาน : บริษัท ไบร์ท แอนด์ บรีซ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ชื่อโครงการ : สถานีรถไฟรางคู่

สถานที่ : อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ร่วมงาน : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรุงห้องสมุดพร้อมปัญญา(งานตกแต่งครอบอาคาร)

สถานที่ : เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

ชื่อโครงการ : งานอาคาร พัน ทม.รอ.ที่3

สถานที่ : กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ร่วมงาน : บริษัท คาสสิน่า จำกัด

ชื่อโครงการ :

สถานที่ : วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.

ร่วมงาน : บริษัท รัชดาแฟบริคเฮ้าท์แอนด์กรุ๊ป จำกัด

ผลงานไฟเบอร์กลาส

ชื่อโครงการ : ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ : อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ร่วมงาน : เทศบาลอำเภอนครชัยศรี

ชื่อโครงการ : งานหล่อไฟเบอร์กลาสซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ : อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ร่วมงาน : บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิล์ด จำกัด

ชื่อโครงการ :  โครงการสืบสานต่อยอดนครแห่งอารยธรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุ

สถานที่ : อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ร่วมงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สถานที่ : สวนสาธารณะหนองมโนราห์ แม่จัน จ.เชียงราย

ร่วมงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า